Vision, skolen nu og i fremtiden

Jeg vil gerne stå for handlekraft og velvillighed. At jeg opleves som en stabilitet, der åbner mulighed for at komme i dialog og få klare beskeder. Hos mig er døren åben for både kolleger, elever, lærere og forældre, og det uanset om det er glæder eller sorger, man kommer med.

Folkeskolen har vi alle har en holdning til, for vi har alle gået der. I princippet har en lærer med fire klasser i omegnen af 400 ”arbejdsgivere” at stille tilfredse. Alle eleverne, forældrene og skoleledelsen har forventninger til læreren. For ikke at tale om forventningerne fra politikerne og samfundet, der følger med. Så den største udfordring som lærer og leder på en skole er, at man skal stå ved sig selv. Og stole på at man gør det godt. For at kunne det, må man udføre sit arbejde grundigt og ordentligt med respekt for sine medmennekser.

Jeg tror også på, at vi som folkeskole ind imellem skal revidere vores forestillinger om, hvad det er, der skal foregå i og være fokus på i undervisningen, for at eleverne både opnår de faglige mål og opnår færdigheder, der gør dem i stand til at begå sig i det omskiftelige samfund, vi lever i. Folkeskolen skal tænke forståelse og motivation for livslang læring ind i elevernes dannelsesproces. Vi skal alle være forandringsparate, og det gælder både elever, forældre, lærere og ledere. 

Fra undervisning til læring

Siden folkeskolereformens begyndelse har jeg været med i Hedensted kommunes arbejde med implementering af reformen. Skoleledelserne har delt ideer og erfaringer både som samlet gruppe, i små netværk og i mentorordninger. I min egen ledelse har vi lagt stor vægt på at have medarbejderne med i udviklingsarbejdet. Det har betydet, at forandringerne er blevet mødt konstruktivt og aktivt. Flytningen af fokus fra undervisning til læring er lykkedes godt på mange områder. Det har skabt gode vilkår for at praktisere læringsledelse med afsæt i data. Med en gradvis indførelse af læringsplatformen ”Min Uddannelse” fra august 2016 er der på en god måde kommet mere synlighed af læringsmål for alle elever. Medarbejdere, elever og forældre inviteres løbende til dialog om platformen, så gode ideer og positive erfaringer kan skabe det bedste grundlag for fremtidens skole for os alle.

Mine tidligere kolleger har beskrevet mig som en slags Batman. Fordi jeg er én der klør på, og bare bliver ved, til jeg har løst opgaven. Og fordi jeg arbejder godt sammen med en makker (Robin), men også tror på, at jeg nok skal klare udfordringerne, når jeg står alene. Jeg gør mig altid umage med at forsøge at gøre tingene ordentligt. Selvom kælenavnet ikke er fulgt med til min nuværende arbejdsplads, har jeg stadig den samme indstilling til at gøre det nødvendige, indtil opgaven er løst. På det grundlag føler jeg mig godt rustet til fortsat at gå forrest i udviklingen af folkeskolen.

Med venlig hilsen
Knud-Erik Andersen

Knud-Erik Andersen

+45 24993003
 
 
Knud-Erik Andersen | Kongeåvej 16M, 6580 Vamdrup - DK | Tlf.: 24993003